نسل غربت بچه شیعه

می گفت :

ما نسل "غیرت روی خواهر" و "روشنفکری روی دوست دختریم"

نسل کادوی یواشکی ، نسل پول ماهانه vpn

نسل شینیون زیر روسری ، 
نسل خوابیدن با sms

نسل درد دل باغریبه مجازی ، نسل جمله های کوروش و دکتر


نسل ترس ازمنکرات ،

نسل سوخته !!!حال من برایت می گویم ...

ما  نسل "غیرتیم" روی وطن ، ناموس ، دیــــن

نسل "نماز شب یواشکی"

نسل پول ماهانه "صدقه"

نسل "چــادر روی روسری"

نسل "خوابیدن بانوای حسیـــــن "

نسل "درد دل با بی بی"

نسل جمله های امام و شهـــدا

نسل ترس ازشیطان ، نسل شکفتن 

 

مولـا نمیگذاریم نسلی را که تو صاحبش هستی نسل سوخته بنامند

اینجا نسل غربت بچه شیعه است

برداشت از http://miss-zahra.blogfa.com

/ 0 نظر / 19 بازدید