شعبان

ماه شعبان ماهی است مه مملو از شادی و خیر و برکت است. این ماه بین دو ماه رجب و رمضان قرار گرفته و موقعیتی است برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان.

برای ورود به ماه مهمانی خداوند بایستی در این ماه تصمیم بگیریم و خود را پیرایش نموده و مهیای مهمانی شویم تا در جمع مهمانان خداوند سرافکنده و شرمنده نباشیم و از برکات مهمانی بهره کافی بگیریم.

کاش الگوهای خوبی و رفتارهای نیکو را ببینیم و بشناسیم و بکار بگیریم. کاش خوبان درگاه الهی در زندگی ما بیشتر حضور داشته باشند و ما آنها را ببینیم تا به برکت آنها رشد کنیم و اوج بگیریم.

/ 0 نظر / 17 بازدید