شب یلدا

شب یلدا بزرگترین شب سال به صبح رسیده است. این نشانه و آیه زیبایی از خداوند است که ظلمت و تباهی هرچند هم طولانی باشد به پایان خواهد رسید و طلیعه خورشید، وجود عالم را گرم خواهد کرد.

در هر موقعیت و شغلی که قرار داریم بایستی دست از تلاش با ظلمت که شاید بزرگترین آن جهل و نادانی است بر نداشته و در این راه از خداوند کمک بخواهیم و صبر پیشه کنیم تا گرمای طلیعه نور دانایی در وجودمان شعله ور شود.

به امید روزی که با ظهور مولایمان، شب طولانی ظلمت مستکبران نیز به پایان رسد. به زودی به زودی به زودی ...

/ 0 نظر / 6 بازدید