سرآغاز

به نام خالق قلم و اندیشه

در جهت نگهداری یادمان روزها و خاطرات واقعه های این برهه از زمان که ما در آن قرار داریم و یادآوری شرایط این دوران تصمیم به نوشتن آنچه می گذرد نمودم و در این راه از همکاری، پیشنهادات و انتقادهای شما استقبال می کنم.

آنچه از این پس خواهم نوشت با رعایت موازین اخلاقی و شئونات حرفه ای خواهد بود و سعی خواهم کرد جز حقیقت ننویسم. نوشتم سعی خواهم کرد چون ممکن است در مواردی در شناخت حقیقت دچار خطا گردم.

با توکل به حضرت دوست بسم الله

/ 0 نظر / 12 بازدید