نگاه

جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه را محکوم و برای آزادی فلسطین دعا می کنیم.

باز هم یک ترم تحصیلی به پایان می رسد و به دنبال آن امتحانات پایان ترم و تحویل پروژه ها ی درسی و کسب نتایج تا شروع ترم بعد

یک ترم نشاط و کسب علم، یک ترم تلاش و آموزش که انتظار داری هم برای خود و هم برای دانشجویان بیشترین بهره را داشته باشد. خوب است در این روزهای پایانی، نگاهی به پشت سر خود بیاندازیم و نقاط قوت و نقاط قابل بهبود را پیدا کرده و در ترم تحصیلی آتی مد نظر قرار دهیم قبل از اینکه فرصتها از دست برود.

قبل از اینکه مایه عبرت دیگران شویم از گذشته عبرت بگیریم.

/ 0 نظر / 6 بازدید