سال آینده چه باید کرد؟

کسی که دو روزش مساوی باشد زیان کرده است. این جمله که از معصومین ما رسیده است، بسیار بایستی در زندگی ما تکرار شود و همواره مدنظر قرار گیرد.

اما برای اینکه دو روز مساوی نداشته باشیم بایستی همیشه در حرکت و تلاش باشیم. طبیعی است حرکت و تلاشی که بدون سمت و سو و هدف باشد هر روز به سمتی خواهد بود و برایند آن نتیجه دلخواهی را حاصل نمی کند. در نظر داشته باشیم که فرصتها کم هستند.

حال که در آستانه سال جدید قرار داریم بایستی با اخذ تصمیمات راهبردی در همه ابعاد زندگی و انتخاب اهداف مناسب و واقع بینانه، اهداف کمی یک ساله خود را نیز مشخص کنیم.

وجود هدف کمی یعنی حرکت و تلاش مؤثر ما. موفق و پیروز باشید. خوشحال می شوم اگر اهداف و تصمیمات خود را به اشتراک بگذاریم.

/ 0 نظر / 9 بازدید