با هم بودن

یکی از خوبیهای اعیاد و جشن ها فراهم شدن فرصتی برای رها شدن از گرفتاریها و امور روزمره و جمع شدن و نزدیک شدن افراد خانواده می باشد. بعضی وقتها آنچنان به موفقیت و پیشرفت فردی فکر می کنیم و دغدغه هایمان شخصی می شود که خیلی از اطرافیان و محبتها و زحمات آنان را نمی بینیم.

یادمان باشد که هر جا هستیم موقعیتی منحصر به فرد است که خداوند به ما داده تا در آن به رشد برسیم و آن موقعیت یعنی ما با هرچه و هر که در اطراف ماست. باید ببینیم چگونه می توان رشد خود و اطرافیان را با هم فراهم کنیم تا هم خود و هم آنها را شاد کنیم.

گاهی وقتها می بینی کسانی که به زعم تو پیشرفت کمتری از تو دارند و مانند تو برای رشد خود زحمت نمی کشند کارهایی را انجام می دهند که هم خودشان و هم اطرافیانشان را شاد می کنند . تو حیران می مانی و احساس عجز می کنی که چگونه این کار ساده را نتوانسته ای انجام دهی.

خداوندا ما را راهنما باش تا جمع صمیمانه اطراف خود را ببینیم و از فرصتهای باهم بودن که بعضی وقتها خیلی زودگذر هم هستند بهترین استفاده را بنماییم.

/ 0 نظر / 10 بازدید