معرفی کتاب مدیریت پروژه

در ترم تحصیلی جاری برای اینکه وقت بیشتری برای رسیدگی به امور گروه کامپیوتر و دانشجویان موسسه آموزش عالی خراسان داشته باشم تدریس در موسسات دیگر را حذف و یا به حداقل رساندم. اما بعد از شروع ترم با درخواست سرکار خانم محسنی و ارادتی که به ایشان دارم، تدریس درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات را در مرکز آموزش صنایع خراسان پذیرفتم.

با توجه به اینکه اولین ترم است که این درس را تدریس می کنم - هرچند سالها در این زمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار کرده ام - به دنبال منبع خوبی برای تدریس بودم که پس از قریب به 2 ماه بررسی کتاب زیر را پسندیدم:

نام کتاب: مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات

مولف: کتی شوالب و مترجم: دکتر محمود گلابچی  از انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1387 . قیمت 105000 ریال

/ 1 نظر / 9 بازدید

سلام خوشحالم که بالاخره به نتیجه رسیدین