توفی

توفی یا همان مرگ، آغاز دوره جدید زندگی انسان است. همان زندگی جاویدی که همه انسانها به دنبال آن هستند و از آن فراری.

گاهی اوقات انسان برای به یاد آوردن بسیاری از فراموشی ها و بازنگری در زندگی روزمره و اصلاح رفتار و گفتار خود نیاز به بازدید از مزار گذشتگان دارد. آنهایی که تا چند وقت پیش با ما و در کنار ما زندگی می کردند و اکنون در این جهان مادی اثری از آنها نیست و این یادآور آینده دور یا نزدیک خود ماست.

ما چه قدر فرصت داریم ؟ !

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز              مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

/ 1 نظر / 18 بازدید
بهمن

حضرت علی می فرمایند: مگر نمی بینی ساکنان این خانه را که فوج فوج افقی رو به منزل دارند؟ از غرور دست بردار و به یاد منزلگه ابدی باش (جمله آخر نقل عینی نیست به مضمون است) کاشکی ما هم به جای مقام خداوندی و قضاوت در مورد دیگران به مقام انسانی خودمون اکتفا می کردیم و پروکسی ذهنیمونو برای باز کردن هر صفحه جدید و قدیم به کار نمی انداختیم... کاش