دوران فوق لیسانس

در سال 1377 در رشته کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک در دانشگاه تهران - دانشکده فنی پذیرفته شدم.

از جمله اساتیدی که در این مقطع با آنها درس داشتم آقای دکتر کارولوکس، آقای دکتر بدیع، آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی، آقای دکتر مشیری و آقای دکتر زند بودند که برایشان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.

در خرداد ماه سال 1380 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد گردیدم که پروژه پایانی ام با موضوع جداسازی بافتهای تصویری با استفاده از روشهای فازی با استاد ارجمند آقای دکتر حمید سلطانیان زاده بود.

در این دوران دو مقاله در کنفرانسهای علمی داخلی ارائه نمودم که عناوین آنها به شرح ذیل می باشد:

  • بخش بندی بافت در تصویر با تکامل توصیفگرهای هم وقوعی بوسیله الگوریتمهای ژنتیکی
  • بخش‏بندی بافتهای تصویر با استفاده از فیلترگابور، الگوریتم ژنتیک و خوشه‏یابی فازی
/ 0 نظر / 7 بازدید