هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

یکی از مسائل اقتصاد ایران از زمانهای قدیم که فکر می کنم به زمان ورود درآمد نفت به درآمدهای کشور بر می گردد، پرداخت یارانه توسط دولت به کالاهای اساسی بوده است که در شکلهای گوناگون مطرح شده است و همه دولتها در این سالها به ایراد این شکل پرداخت یارانه اشاره داشته اند.

چند سالی است که بحث تغییر روش پرداخت یارانه ها جدی تر شده و به زودی وارد مرحله جدیدی می شود که به هرحال مشکلات احتمالی در اجرای آن دور از انتظار نیست، اما بایستی اتفاقی بیافتد تا اشکالات آن نیز استخراج گردد ولی می شد از روشهای علمی بیشتری نظیر شبیه سازی های علمی نیز استفاده کرد.

به هر حال دعا می کنم که این تغییرات با خیر و خوشی انجام پذیرد و به خصوص مردم صبور و مهربان این مرز و بوم و قشر آسیب پذیر از فشار اقتصادی ناشی از آن به سلامت عبور کنند.

البته  بنگاههای اقتصادی و مراکز کارآفرینی و خیلی از شرکتهای خصوصی نیز به نظر می رسد در طرحهای اعلام شده مغفول مانده و ضربه سختی خواهند خورد همانگونه که سهام عدالت به آنان نرسید.

/ 0 نظر / 20 بازدید