توانمندی های رباتیک دانشجویان موسسه آموزش عالی خراسان

موسسه آموزش عالی خراسان در عمر 7 ساله خود در زمینه رباتیک موفقیت های خوبی را داشته و دارد. یکی از زمینه های پر جاذبه برای دانشجویان فعالیت در زمینه رباتیک بوده است.

بعد از موفقیت های گذشته دانشجویان در زمینه رباتیک (مطلب شماره 157)، موفقیت گروه جدید دانشجویان در ساخت بازوی ربات و به کارگیری دستگاه kinect در آن و شرکت در نمایشگاه های مختلف بسیار ستودنی و قابل تحسین است.

گروهی که در حال حاضر فعالیت می کنند خوشبختانه تحت حمایت شرکت مبین پژوهان خراسان قرار دارند. لذا هر چند این دانشجویان درسشان به پایان رسیده است، این امر باعث شده که گروه به کار خود ادامه دهد و هدف از تشکیل شرکت نیز به تدریج تحقق پیدا کند.

اعضای این گروه عبارتند از آقایان امیر زارعی و سید حمید ابطحی در رشته کامپیوتر/سخت افزار و آقایان جواد غلام پور و جابر برزویی در رشته کامپیوتر/نرم افزار

در هفته آینده این گروه سمیناری را در موسسه آموزش عالی خراسان و دانشکده فنی مهندسی قوچان برگزار خواهند کرد که اطلاعیه آن در سایت شرکت نیز در دسترس عزیزان قرار خواهد گرفت.

/ 1 نظر / 21 بازدید
رعنا

باعث افتخاره که استعداد ها و نیروی دانشجویان کوشا و خلاق توسط شرکت شما ساماندهی و مورد استفاده قرار میگیرد . اینده خوب و موفقیتی عالی را برای شما و گروه حرفه ایتان ارزومندم. ایکاش سمینار مذکور در مشهد برگزار میشد که ما نیز بهرمند میشدیم