محرم

محرم: ماه پیروزی خون بر شمشیر

تاسوعا: عشق و ایثار، اطاعت و بندگی، شور و شعور

درس: داشتن هدف، برنامه، الگو، مدیر، کار گروهی، انتخاب درست، اجرای درست راه درست، اراده، مشارکت، صمیمیت، تفاوت با دیگران و ...

/ 0 نظر / 6 بازدید