سفر

تعطیلات نوروز را امسال به همراه خانواده به مسافرت رفتیم. روزهای خوب و شادی را گذراندیم. در مسیر مسافرت از شهرهای نیشابور، سبزوار، شاهرود، سمنان، تهران، شهر ری، همدان، قم و جنگلها و آبشارهای واقع در استان مازندران و گلستان بازدید کردیم.

روزهای خوبی بود که تمام روز را با خانواده بودم و از دغدغه های روزمره خبری نبود.

این هم یکی از نکته های سفر:

کسی که مقصدش را مشخص کرده باشد می تواند سریع حرکت کند و بیشترین استفاده را از لحظات زندگی ببرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید