مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

در تابستان 1383 با مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) در زمینه ارزیابی شرکتهای آب منطقه ای غرب (کرمانشاه) و آب منطقه ای یزد بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) در حوزه مربوطه به فناوری اطلاعات همکاری داشتم.

EFQM یک مدل ارزیابی سازمانها بر اساس مدل تعالی سازمانی در جهت افزایش بهره وری و رشد همه جانبه سازمانها و بنگاه های تجاری می باشد که چند سالی است که در ایران نیز پیگیری می شود و هر ساله تحت عنوان جایزه ملی بهره وری مسابقه ای بین شرکتها و سازمانها زیر نظر وزارت صنایع و معادن برگزار می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید