برنامه ریزی و موفقیت

این روزها، روزهای امتحانات پایان ترم دانشگاهیان و آزمودن تواناییها و مهارتهای کسب شده توسط دانشجویان و همچنین توانایی و مهارت اساتید در هدایت و رشد آنها می باشد.

تجربه، دلسوزی، صرف وقت، تسلط علمی، استفاده از ابزارهای کمک آموزشی، تمرینهای منظم و به موقع، آزمونهای مکرر، مشاوره و راهنمایی، گوشزد کردن نکات و شیوه های درس خواندن و ... موجب فراهم آمدن زمینه های فراگیری مناسب و رشد دانش و مهارت دانشجو می گردد. بدیهی است هر چه این موارد در استادی قوی تر باشد تاثیر و نتیجه بیشتری بر جای می گذارد اما این یک سوی مساله است و سوی دیگر آن دانشجو می باشد.

دقت، حوصله، حضور با نشاط در کلاسهای درس، انجام به موقع تمرین ها، مرور درس تدریس شده قبل از جلسه بعدی و پیداکردن ابهامات احتمالی برای پرسش از استاد، و به خصوص برنامه ریزی صحیح و اجرای مناسب آن از سوی دانشجو، موجب موفقیت و دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد.

آنچه شاهد آن هستیم موفقیت نهایی دانشجویانی است که با برنامه ریزی و اجرای منظم، نتایج مطلوبی را کسب می کنند.

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
دانشجو

سلام آقای مهندس چرا این بغل همه چیز هست ولی ازدواج نیست!!! اخه خیلی مهمه میخوام از تجربیات استفاده کنم. ممنون

همت

چرا همیشه انسان با اینکه همه این کارها رو انجام میده به موفقیت نمیرسه؟