دوستان

بسیاری از دانشجویان در این ترم درسهای خود را تمام کرده و دیگر با همکلاسیهایشان در یک کلاس گردهم نخواهند آمد  نهایتا تا آخر تابستان دانش آموخته خواهند شد و شاید بعضی از دوستانشان را دیگر نبینند هر چند وجود فضای مجازی و بستر اینترنت امکانات فراوانی برای تداوم رابطه دوستان در هر موقعیت و مکانی را فراهم نموده است.

بهار سال 1380 آخرین روزهایی بود که در خوابگاههای دانشگاه تهران بودم که یکی از دوستان هم اتاقی ابتکار جالبی انجام داد.

ایشان حدود 30 پرسش به صورت چند گزینه ای تهیه کرده بود که یک دوست و هم اتاقی با توجه به شناختی که از خوبیها و عیبهای دوست خود پیدا کرده است بتواند با کمال احترام و صمیمیت و بدون دلخوری و از سر دلسوزی به دوست خود اطلاع دهد.

ما پنج نفر بودیم که هر کدام چهار پرسشنامه به صورت محرمانه برای دوستانمان پر کردیم. سوال تشریحی هم نبود که از روی دستخط شناسایی شود.

وقتی شما چهار دوست و هم اتاقی داری که چندین ترم از دور و نزدیک با خلق و خوی شما آشنا شده و بعضا خوشحال یا دلگیر شده اند، شاید آنها را رنجانیده ای و شاید مایه دلگرمی آنها بوده ای و این چهار نفر با صداقت کامل و بدون حب و بغضهای موردی، جزئیات رفتاری شما را نمره می دهند خیلی آموزنده است و پس از آن تصمیم درست و عمل به آن است که می تواند باعث رشد و تعالی گردد.

خداوند را به خاطر همه دوستان و همراهان خوبی که تا کنون داشته ام سپاسگذار هستم.

/ 1 نظر / 17 بازدید

12 روز از آخرین پستتون گذشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!