نگاه به گذشته ترسیم آینده بهتر

سالی که گذشت را از جنبه های مختلف بایستی مورد ارزیابی قرارداد:

-         فردی

-         خانوادگی

-         ملی

-         دینی

-         بشری

بدیهی است در هر زمینه نقاط قوت و نقاط قابل بهبود زیادی را می توان یافت و برای ترسیم آینده بهتر برای خود و خانواده و هموطنان و همکیشان و همجنسان خود طرحی نو درانداخت.

به امید بهروزی

/ 2 نظر / 8 بازدید

استاد عزیز پست هاتون از جذابی همیشگی اش کم شده است خیلی ازسربازکنی شده . [ماچ] عیدتون هم مبارک

محمد حسين رضواني

سلام مهدی جان.... خیلی چاکریم..... انشا الله که در سال جدید اون اتفاقاتی را که اخیرا لیست کرده ای (از قبیل تصادف برادرت و غیره) رخ ندهند و سلامت و سرزنده باشی. سر سفره هفت سین ما را هم دعا کن. سال نو مبارک