مدیریت پروژه های IT

«مدیریت پروژه IT با مدیریت هر نوع پروژه دیگری که تا کنون با آن کار کرده اید متفاوت است. در دنیای فناوری اطلاعات باید در همه جبهه های دیگر از جمله نیازهای بازار، سخت افزار، نرم افزار، شکافهای امنیتی، پهنای باند شبکه، کارگزاران خصوصیات و سیاستهای اداری عمل نماییم.»

این متن از کتاب «مدیریت پروژه های IT از آغاز تا پایان» می باشد. نویسنده کتاب جوزف فیلیپس و مترجم آن به فارسی دکتر مریم کاویانی می باشند. این کتاب توسط انتشارات علوم رایانه چاپ و نشر گردیده است.

مطالعه و داشتن این کتاب برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات و حتی رشته نرم افزار توصیه می شود.

«هدفهای بزرگ در سر بپروارانید. حتی اگر بخواهید کمی پایین از عالی باشید یعنی پذیرفته اید که متوسط باشید»

/ 1 نظر / 50 بازدید