هفت سنگ

یکی از بازیهای دوران کودکی ما هفت سنگ نام داشت. به این شکل که بچه ها به دو دسته تقسیم می شدند، هفت عدد سنگ صاف معمولا مرمر از بزرگ به کوچک روی هم قرار می گرفتند.

یک دسته در وضعیت دفاع و دسته دیگر در وضعیت حمله قرار می گرفت و یک توپ به قطر تقریبی 6 تا 7 سانتیمتر را از فاصله ای 3 متری به سمت سنگها پرتاب می کرد. با ریختن سنگها تیم حمله از محل دور می شدند و توپ را تیم دفاع در اختیار می گرفت.

تیم حمله می بایست مجددا سنگها را روی هم قرار می داد تا برنده باشد و تیم دفاع برای برنده شدن بایستی قبل از چیده شدن تمام سنگها با توپ تمام اعضای تیم حمله را مورد هدف قرار می داد.

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
آنسوی مه در مالزی

آقا مهدی برا دکتری تشریف بیارید اینجا خوبه برای ادامه تحصیل توی مالزی...

مجید عسکرزاده

سلام مهدی جان دالتون بزرگه هم وقتی کوچیک بود توی گتند این بازی رو می کرد.

دانشجوی پیش فعال

سلام استاد هنوزم این بازی بین بچه ها رواج دارد