انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران شاخه خراسان

در سال 1381 و اندکی پس از ورودم به  شرکت پشتیبان نیرو، به دعوت آقای مهندس فیض آبادی (مدیرعامل محترم وقت شرکت رایانه قدس رضوی) و جناب آقای اسدپور (مدیرعامل محترم شرکت مشاورین انفورماتیک خراسان که بعدا به مشاورین انفورماتیک آریا تغییر نام داد) جلسه ای با حضور سه شرکت تشکیل گردید. در آن زمان مدیرعامل پشتیبان نیرو، آقای مهندس دیده ور بود که با توجه به گرفتاریها و دلایل دیگری که داشتند من به نمایندگی شرکت در این جلسه حضور یافتم.

در آن زمان این سه شرکت، سه شرکت دارای بیشترین امتیاز شورایعالی انفورماتیک استان خراسان بودند و این جلسه سرآغازی بود بر شکل گیری انجمن شرکتهای انفورماتیک شاخه خراسان رضوی که با پیگیریهای انجام شده و جذب 20 شرکت انفورماتیکی در مشهد در اواخر سال 83 به طور رسمی افتتاح گردید و من به عنوان دبیر این انجمن در استان انتخاب شدم.

/ 0 نظر / 13 بازدید