استاد حورایی رمضان 1389

خلاصه مباحث استاد حورایی در ماه مبارک رمضان 1431 ه.ق. (1389 ه. ش.)

موضوع: آسیب شناسی خانواده

شب اول: 21/5/1389

چرا ما به دنبال کسب آگاهی نیستیم؟

1-     ندانستن ارزش و اهمیت آگاهی: امیر المومنین علیه السلام به کمیل می فرمایند: اى کمیل، هیچ حرکتى نیست، مگر آن که تو در آن به شناخت نیازمندى.

2-     توهم بلد بودن و بی نیازی: ریشه این توهم غرور است

آگاهی مفید (علم نافع)

امام علی علیه السلام می فرمایند: بهترین دانش آن است که تو را اصلاح کند

علم نافع چهار چیز است: الف- خداشناسی ب- نعمت شناسی ج- وظیفه شناسی د- آسیب شناسی

مباحث ماه رمضان در باب آسیب شناسی خانواده خواهد بود که در 5 قسمت ارائه می شود:

1-     اقتدارشکنی

2-     حرمت شکنی

3-     عهد شکنی

4-     ضعیف شدن محیط خانه از لحاظ دینی

5-     خودخواهی

-------------------------------------------------------------------------------------------

شب دوم: 22/5/1389: موضوع: اقتدارشكني

همانگونه كه آقايان (جنس مذكر) از نظر جسمي قوي تر هستند ساختار دروني آنها نيز بر پايه اقتدار است و اين اقتدار بايستي در خانه حفظ شود. اولين آسيب خانواده، اقتدار شكني مرد است.

رفتارهاي اقتدارشكن

1-     سرزنش و مواخذه در صورت اشتباه : يك اثر سرزنش لجبازي است. سرزنش ايجاد كينه مي كند

امام علي عليه السلام مي فرمايند: افراط در سرزنش آتش لجاجت را شعله ور مي كند.

سرزنش يك معصيت و گناه است و عقوبت دارد. اگر كسي شخص ديگري را سرزنش كند نمي ميرد مگر اينكه خود وي را سرزنش مي كنند.

امام صادق عليه السلام مي فرمايند: هر كس مومني را سرزنش كند، خداوند او را در دنيا و آخرت سرزنش مي كند.

اگر آقايان (جنس مذكر در هر سن و سالي) اشتباه مي كنند سرزنش نكنيد در موقع و شكل مناسبي تذكر بدهيد.

2-     بيان مستقيم نقص ها، عيب ها و ضعف ها

3-     غر زدن - غر زدن يعني نارضايتي و عدم پذيرش

آنچه به مرد اقتدار مي دهد تحسين و پذيرش وي مي باشد. اگر مي خواهيد مرد شما توجه و همت و محبتش براي شما باشد بايستي او را تحسين كنيد. بايد به او افتخار كنيد و بر زبان بياوريد. حتي جلوي جمع بايد او را تحسين كنيد البته اين تحسين در جلوي جمع نبايستي باعث آزار وي باشد. در مورد كودكان تحسين به شكل تشويق مي باشد و باعث اقتدار و اعتماد به نفس مي شود.

نكاتي در مورد تشويق كودكان:

الف: تشويق هميشه يك جور نباشد. تشويق گاهي گفتاري، رفتاري، نوشتاري و يا مادي است.

ب: تشويق متناسب با سن كودك باشد

ج: تشويق بايد واقعي باشد

د: در حضور ديگران باشد (در سن نوجواني بايد ملاحظاتي را رعايت نمود)

ه: براي او مشخص باشد كه علت تشويق او چيست

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب سوم: 23/5/1389: موضوع: ادامه بحث اقتدارشكني

در ادامه بحث تشويق كودكان:

سوال: چرا پاداش و تشويق در بعضي كودكان اثر ندارد؟ جواب: علت اين است كه پاداشهاي بيجا به آنها داده شده است

نكته: صفتهاي اكتسابي (مثل مودب بودن، درس خواندن و ...) در كودكان بايستي تشويق شود نه صفتهاي ذاتي (مثل زيبايي)

تحسين كردن 5 پيامد مثبت و حتمي دارد:

1-     احساس اقتدار و افتخار

2-     احساس ارزشمندي (اگر كسي احساي خواري كند احتمال بزهكاري او بالا مي رود)

3-     محبوبيت تحسين كننده است

4-     تقويت رفتار مثبت (تكرار و توسعه)

5-     اصلاح رفتارهاي نادرست

رفتارهاي اقتدارشكن (ادامه)

1-     تحقير

    الف: عيب خانواده خود را به كسي نگوييد

    ب: عيب خانواده همسرتان را بر سر همسرتان نكوبيد

    ج: عيب خانواده داماد را به دخترتان و عيب خانواده عروس را به پسرتان نگوييد.

    حديث قدسي: هر كس بنده مومني را تحقير كند به من اعلام جنگ دهد.

2-     تذكر و انتقاد در حضور ديگران

امام حسن عسكري عليه السلام مي فرمايند: هر كس در خلوت به كسي تذكر دهد او را زينت كرده است و هر كس در جمع به كسي تذكر دهد او را خوار كرده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب چهارم: 24/5/1389: موضوع: عاطفه شكني

بنياد رواني زن عاطفه و عطوفت است و بايستي براي جلوگيري از آسيب به خانواده از رفتارهاي عاطفه شكن پرهيز نمود.

رفتارهاي عاطفه شكن

1-     تحقير عاطفه و زير سوال بردن احساسات

احساس و عاطفه زن (جنس مونث در هر سن و سالي) بايد تكريم شود. اگر زني گريه مي كند يا ناراحت است بايستي با او با احترام برخورد كرد. علت اين گريه مي تواند دلتنگي، دوري از خانواده يا وطن، بيماري عزيزان، زودرنج بودن، افسردگي بعد از ازدواج و ... باشد.

2-     سكوت و گفتگو نكردن

مردان نتيجه گرا و زنان رابطه گرا هستند: مردان به دنبال نتيجه رابطه هستند ولي زنان اصل رابطه برايشان مهم است.

مهارت هاي گفتگو با همسر (در اينجا منظور گفتگوي مرد با همسر است)

زن در گفتگو بايد مراقب اقتدار مرد باشد و مرد بايد مواظب عاطفه زن باشد.

1-     براي گفتگو زمان بگذاريد: دكتر جان گري نويسنده كتاب مردان مريخي و زنان ونوسي تاكيد كي كند كه هفته اي 15 ساعت با همسرتان حرف بزنيد.

2-     در گفتگو شما پيش قدم شويد (با شوق و علاقه)

3-     در بيان مشكل و اظهار ناراحتي همدلي كنيد.

4-     در بيان مشكل هرگز راه حل ارائه ندهيد به ويژه راه حلهاي فوري

5-     كلام او را قطع نكنيد

6-      به صورت او نگاه كنيد

7-     قضاوت نكنيد

8-     قرار به حل مساله نيست بنابراين نگوييد مشخص صحبت كن و يكي يكي بگو

9-     بستر زماني صحبت را تغيير دهيد

10- والد حامي باشيد (بعدا توضيح داده خواهد شد)

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب پنجم: 25/5/1389: موضوع: ادامه بحث عاطفه شكني

تحليل رفتارهاي متقابل Transactional Analysis

شخصيت دروني هر انسان در هر سن و با هر جنسيتي داراي 3 بخش مي باشد: 1- كودك درون 2- بالغ 3- والد

كودك درون: لذت و رنج - شادي و غم- بازي و تفريح - هنر و تخيل در انسان مربوط به اين قسمت مي شود.

بالغ درون: استدلال - منطق - تبادل اطلاعات

والد درون: امر و نهي - تحكم - بكن نكن - بايد و نبايد - قضاوت

والد دو گونه است: والد انتقادي كه سرزنش، تنبيه، تحقير مي كندو والد حامي كه كمك كننده است.

در برخورد با كودكان اگر والد انتقادي باشد كودك لجباز، پرخاشگر و تهاجمي يا آسيب ديده و زودرنج مي شود و اگر برخورد والد حامي باشد كودك سرزنده و با نشاط و داراي اعتماد به نفس مي شود.

وقتي در فردي فقط كودك درون فعال باشد و بالغ و والد خاموش باشند انسان رو به هر خلافي مي آورد. معيار فرد دلش (هوس) مي شود، رفتارهاي ناهنجار، بي بند و باري و هوس بازي به دنبال دارد

وقتي فقط بالغ درون فردي فعال باشد انساني خشك و منطقي با روابط عمومي ضعيف مي شود

اگر فقط والد حامي فعال باشد انسان زياد احساس گناه مي كند و چنانچه فقط والد انتقادي فعال باشد فرد عصبي و نااميد از خداوند مي گردد.

شكل عالي شخصيت سالم: كودك بانشاط درون + بالغ + والد حامي

والد خواسته كودك درون را مديريت مي كند. وقتي دو نفر با هم ارتباط برقرار مي كنند دو شخصيت 3 بخشي مقابل هم قرار مي گيرند. (در ادامه نحوه برخورد 2 نفر در شكلهاي مختلف توسط استادحورايي و همكارشان به صورت گفتگوي نمايشي اجرا شد كه قابل توصيف نوشتاري نيست و به علاقه مندان توصيه مي شود حتما لوح فشرده اين جلسه را مشاهده نمايند.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب ششم: 26/5/1389: موضوع: ادامه بحث رفتارهاي عاطفه شكن

اگر مرد عاطفه زن و زن اقتدار مرد را مراقبت نمايد آرامش خانه فراهم مي گردد.

رفتارهاي عاطفه شكن (ادامه)

٣-     بي توجهي: بي توجهي مرد به همسرش يكي از آسيبهاي خانواده است.

به چه چيزهايي توجه كنيم:

1)      توجه به ظاهر: گاهي او را فقط عاشقانه نگاه كنيد. در مورد كودكان دختر بيش از ظاهر تجليل ويژه از ادب و احترام او شود.

2)      توجه به كاركردها، زحمت ها و تغييرات مثبت: حسن جويي (نقطه مقابل عيبجويي) با رعايت اصل غافلگيري

در مورد كودكان بايد براي كارهاي خوب آنها مچگيري نماييمو آنها را تحسين كنيم

3)      توجه به غذايي كه پخته است

4)      توجه به ناراحتيهاي وي: نقطه مقابل عشق نفرت نيست بلكه بي تفاوتي است

5)      توجه به مشكلات فرزندان

6)      توجه در هنگام شركت در مهماني هاي طولاني و مسافرت ها

7)      توجه به نيازهاي ضروري

8)      تماس تلفني در ميانه روز (براي كساني كه ساعتهاي طولاني خارج از منزل هستند)

9)      توجه به نگراني ها با اقدام فوري (به تاخير نياندازيد)

10)   حضور در كنار وي در شرايط سخت از جمله زايمان، مهماني هاي بزرگ، بيماري و ...

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: نشستن مرد نزد همسرش در پيشگاه خداوند از اعتكاف در مسجدالنبي محبوب تر است

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب هفتم: 27/5/1389: موضوع: مقايسه

مقايسه هم از رفتارهاي اقتدارشكن و هم از رفتارهاي عاطفه شكن مي باشد بنابراين هم مردان و هم زنان بايستي از آن پرهيز نمايند.

ششمين رفتار اقتدار شكن: مقايسه يك مرد با مردان ديگر

چهارمين رفتار عاطفه شكن: مقايسه يك زن با زنان ديگر

مقايسه دو گونه است مقايسه ذهني و رفتاري

هر چند مقايسه ذهني بروز ندارد ولي اشكال دارد و پيامدهاي منفي جدي دارد

اولين پيامد منفي مقايسه ذهني دلسردي و بي رغبتي به همسر و زندگي خود است.

دومين پيامد منفي مقايسه ذهني كشش و تمايل به ديگري و احتمال افتادن در دام گناه

امام علي عليه السلام مي فرمايند: فكر گناه توليد گناه مي كند.

انواع مقايسه هاي رفتاري:

1)      بيان مستقيم همراه با سرزنش

2)      تعريف كردن از مردان و زنان ديگر

3)      توجه نشان دادن به مردان و زنان ديگر

وقتي كسي را با ديگري مقايسه مي كنيد حس عدم پذيرش در او به وجود مي آيد و لذا سر ناسازگاري مي گذارد.

چرا مقايسه مي كنيم؟

الف- توجه زياد به عيبها و ضعفهاي همسر

ب- توجه به ظاهر بيروني افراد

ج- ضعف ايمان

د- تحريك كردن ديگري براي تغيير كردن

هرگز كسي با مقايسه، تحريك نخواهد شد و رفتار مثبتي در او ايجاد نمي گردد بلكه بيشتر ايجاد لجبازي مي كند به عبارت ديگر هيچ اثر مثبتي در مقايسه نيست.

در رفتار همسران بايد رفتار طرفين طوري باشد كه طرف ديگر حس كند كه بيشترين جذابيت را در عالم براي همسر خود دارد.

پيامدهاي ويرانگر مقايسه در روابط همسران و تربيت فرزندان

1.       حسادت: تبعيض و مقايسه دو عامل ايجاد حسادت است.

2.       كارشناسي، تخريب و اذيت ديگران

3.       عيبجويي از ديگران

4.       احساس رضايت از كوچك شدن ديگران

5.       كتمان، تظاهر، دروغ و ...

6.       كنجكاوي و مچ گيري

7.       توهم و تفسير رفتارهاي ديگران

8.       مقايسه دائمي خود با ديگران

9.       شعله ور شدن خطرناك نياز به تعريف و تمجيد و مطرح شدن

اگر با مقايسه كسي را سرزنش كرده باشيم وقتي در بيرون از خانه مورد توجه ديگري قرار گرفته و تمجيد مي شوند آن شخص براي او جذاب مي شود و او را به راههايي مي كشاند كه ممكن است بسيار خطرناك و مساله ساز باشد.

10.   تلاش براي موفقيت حتي به شيوه نامشروع

آيا مقايسه مثبت خوب است؟

به طور كلي خوب است ولي به طور مصداقي غلط است. مثلا اگر بگوييد در مقايسه يا ديگران اخلاق خوبتري دارد خوب است اما اگر بگوييد اين اخلاق شما از فلاني بهتر است غلط است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب هشتم و نهم موفق به حضور درجلسه نشدم ولي پس از دريافت برنامه ضبط شده آن خلاصه برداري آن را در اينجا قرار مي دهم.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب هشتم: 28/5/1389: موضوع: رفتارهاي اقتدار شكن (ادامه)

هفتمين رفتار اقتدار شكن اطاعت نكردن و به حرف نكردن است.

با توجه به اينكه خداوند مسئوليت زندگي را بر دوش مرد گذاشته است و او بابت اين مسئوليت بايستي پاسخگو باشد، ساير اعضاي خانواده بايد از او پيروي كنند در غير اينصورت اقتدار مرد به شدن مي شكند.

مانند يك گروه كوهنوردي كه يكي را مسئول گروه كنند و در انتهاي راه او را در مورد سالم و به موقع رساندن اعضاي گروه به قله، مورد بازخواست قرار دهند. طبيعي است كه اعضاي گروه بايستي با او همكاري نمايند تا نتيجه موفقيت آميز باشد.

از طرف ديگر به مرد گفته شده است كه اگر ظلم كني، رعايت انصاف نكني و ... به سختي كيفر خواهي شد.

پيامدهاي مثبت اطاعت از شوهر:

1- خشنودي خداوند

اولين چيزي كه در قيامت از يك زن مي پرسند نماز و اطاعت از شوهر است.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: هر زني از دنيا برود در حاليكه شوهرش از او راضي باشد به بهشت مي رود.

2- محبوبيت

3- اطاعت متقابل - اگر مي خواهي كه شوهر تو غلام تو باشد مدتي كنيز او باش

4- آرامش: هم به روح و روان مرد هم به خانه و هم به زن

5- ايجاد و تقويت روحيه حمايت كردن در مرد: مرد مقتدر مرد حامي است.

آقايان اگر مي خواهيد همسرتان روحيه اطاعت داشته باشد:

الف: كسب اعتبار (خوش اخلاقي، خوش قولي، صداقت، احترام و ...)

ب: خواسته هايتان معقول، مقدور و به جا باشد.

ج: خودتان عامل باشيد.

هروقت خارج از وظيفه يا بيشتر از وظيفه مان عمل مي كنيم آسيب مان بيشتر از اصلاح مان است.

روشهاي موثر براي تربيت بچه هاي حرف شنو

1)      خودتان بسيار عامل باشيد

2)      خواسته ها واضح، روشن و مشخص باشد.

3)      علت ها و پيامدها را توضيح دهيد اما حتما بسيار كوتاه

4)      چند دستور پشت سر هم ندهيد: احتمال نافرماني و لجبازي فرزند زياد مي شود.

5)      خواسته ها در حد توان و قابل اجرا باشد.

6)      قبل از دستور يك رفتار مثبت را تشويق كنيد.

7)      حق انتخاب بدهيد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب نهم: 29/5/1389: موضوع: رفتارهاي اقتدار شكن (ادامه)

1)      فوايد و عواقب را روشن بيان كنيد (تشويق و تنبيهي كه از طرف شما نصيبش مي شود).

2)      قاطع اما مهربان باشيد.

3)      موقعيتهاي جديد را توضيح دهيد و تمرين كنيد.

4)      اجراي منظم قوانين خانه (مثل رعايت ساعت خواب)

5)      آمادگي ايجاد كنيد.

6)      ايجاد هر محدوديتي با يك پيشنهاد مثبت همراه باشد.

7)      در ابتدا كمك كنيد و پس از مدتي نظاره گر باشيد.

8)      اگر يقين داريد كه او الان انجام نمي دهد چيزي نگوييد

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: بهترين زن زني است كه حرف همسرش را گوش كند و فرمان ببرد.

مخالفت با مرد ايجاد كينه مي كند.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: هيچ زني نمي تواند حق خدا را ادا كند مگر اينكه حق شوهر را ادا كند اينكه از شوهرش فرمان ببرد مخالفت و نافرماني نكند، چيزي را از خانه شوهر بدون اجازه صدقه ندهد و روزه مستحبي را با اجازه شوهر بگيرد.

دستاوردهاي اطلاعت از شوهر

1)      تغيير رفتار شوهر

2)      قرب به خدا

امام معصوم عليه السلام مي فرمايند: خوشا به سعادت، خوشا به سعادت آن همسري كه به شوهرش احترام گذارد، او را آزار ندهد و در همه حال او را اطاعت كند. (مگر نافرماني خدا باشد)

3)      مهيا شدن زمينه براي تربيت فرزند خوب

امام رضا عليه السلام مي فرمايند: براي زن هيچ شفاعتي در پيشگاه خداوند به اندازه شفاعت شوهر ثمربخش تر و مفيدتر نيست.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب دهم: 30/5/1389: موضوع: بي مهري و محبت نكردن

پنجمين رفتار عاطفه شكنكه مردان بايستي از آن دوري كنند بي مهري و محبت نكردن نسبت به همسر است.

دوست داشتن و محبت واقعي چهار شرط دارد:

1)      پذيرش بي قيد و شرط

2)      اذيت نكردن

3)      ابراز و اظهار محبت

4)      اثبات محبت

خصوصا در ارتباط با فرزند خيلي مهم است كه رفتار كودك از شخصيت او جدا شود. مثلا اگر رفتار نابجايي انجام داده است به او بگوييد دوستت دارم ولي از رفتار بد تو آزرده خاطر مي شوم  و به خاطر رفتارش به او نگوييد دوستت ندارم.

آنچه همسرتان را عصباني مي كند يا مي رنجاند را ليست كنيد تا مراقب باشيد كه آنها را انجام ندهيد.

آنچه زنان را آزار مي دهد:

1-     عدم درك شرايط و تواناييهاي جسمي و روحي

نبايد محبتهايي را كه زن در خانه انجام مي دهد را وظيف وي بدانيم كه اگر محبتها را وظيفه بدانيم به جاي تشكر توقع مي كنيم.

2-     ارتباط غير ضروري، صميميت، شوخي و توجه جدي به زنان ديگر (نامحرم)

3-     عدم وفاداري و بيان شوخي هاي مربوط به ازدواج مجدد

4-     بي توجهي، بي تعهدي، مسئوليت پذير نبودن و ... (عدم اقتدار مرد)

آقايان از اقتدار لذت مي برند و خانم ها از مشاهده اقتدار - طبع آقايان تكيه گاه بودن است و طبع خانم ها تكيه خواه بودن

5-     بخل و عدم تامين نيازهاي ضروري مالي

نيازهاي رواني مردان به تامين كردن و نياز رواني خانم ها به تامين شدن است.

پيامدهاي حتمي آزار و اذيت همسر (زن)

1.       عدم قبولي طاعات و عبادات

2.       خشم خداوند و بازتاب حتمي در دنيا و آخرت

3.       سلب نعمت (نعمت مثل آرامش زندگي)

4.       قساوت قلب

5.       كاهش عمر

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب يازدهم: 31/5/1389: موضوع: بي مهري و محبت نكردن (ادامه)

توضيح سومين شرط محبت واقعي (ابراز و اظهار محبت): در خانمها نيازهاي عاطفي و در آقايان نيازهاي غريزي غلبه دارد. گاهي اوقات آقايان محبت را مقدمه نيازهاي غريزي مي دانند كه اين خطرناك است.

هر چه آگاهي كمتر باشد آسيب ها و لطمه ها بيشتر است.

روشهاي اظهار محبت به همسر

 • 1) ورود به خانه با خوشرويي و سلام گرم و صميمانه

امام محمد باقر عليه السلام مي فرمايند: نگاه با محبت، وسيله جلب محبت و قرب به خداست.

 • 2) اظهار محبت كلامي

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: هركس ايمانش كاملتر است بيشتر به همسرش ابراز محبت مي كند.

نكته 1: اظهار محبت كلامي براي زن غذاي روح است و مثل غذاي جسم نيازمند تكرار و تداوم است.

نكته 2: محبتهاي رفتاري، نياز به محبت كلامي را در زن تامين نمي كند و به تنهايي كافي نيست.

نكته3: اظهارمحبت تان به همسر را به بچه ها نشان دهيد.

نكته 4: غرور، كم رويي، ترس و سرزنش ديگران مانع اظهار محبتتان نشود.

نكته5: در جمع (غير از فضاي خانواده) اعتدال را رعايت كنيد.

 • 3) مهربانانه صدا زدن
 • 4) صحبت كردن
 • 5) هديه دادن
 • 6) نوشتن نامه
 • 7) با هم غذا خوردن
 • 8) انجام دادن كارهاي ويژه اي مخصوص طرف مقابل

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب دوازدهم: 1/6/1389: موضوع: احساس ناامني

احساس امنيت از ضروريات زندگي و خانواده مي باشد.

آنچه كه به كودك احساس امنيت مي دهد:

 • 1) محبت، توجه، آغوش، بوسيدن و بازي والدين با فرزند (براي كودكان زير 7 سال بسيار مهمتر است)
 • 2) گفتگوي نرم و ملايم و با محبت والدين با يكديگر و با فرزند
 • 3) پرهيز از تنبيه بدني و تهديد

تنبيه و تشويق هر دو لازم است ولي تشويق بايستي بيشتر باشد. در تنبيه 2 نكته مهم است: اول اينكه عمدتا بايد به شكل محروم سازي باشد نه كتك و دوم اينكه كارهاي سهوي را تنبيه نمي كنيم، كارهاي عمدي تنبيه دارد.

 • 4) پايداري زندگي مشترك والدين و عدم جدايي و قهر همسران
 • 5) مراقبت از مجاورت فرزند با كودكاني كه او را مي ترسانند
 • 6) اطمينان دادن والدين به كودك براي حمايت و پشتيباني در خطرات

نتيجه احساس ناامني در كودكان دو نوع بروز دارد:

اول اينكه كودك در اتاق خودش به تنهايي نمي خوابد. براي درمان اين مورد علاوه بر انجام موارد فوق براي تقويت احساس امنيت او 3 نكته وجود دارد: الف: عجله نكنيد و با ديگر خانواده ها مقايسه نكنيد. ب: با تشويق و حوصله باشد. ج: هيچوقت اتاق خواب او را فضاي تنبيه نكنيد.

دوم رفتارهاي حاكي از اضطراب مثل جويدن ناخنها، كندن مو، شب ادراري و ...

آنچه كه به زن احساس امنيت مي دهد:

 • 1- تعهد و اظهار وفاداري مرد در زندگي مشترك
 • 2- حمايت و اعلام پشتيباني در سختيها و نگراني ها (قوت قلب)
 • 3- تلاش و پشتكار مرد براي تامين نيازهاي مالي خانواده
 • 4- حضور و همراهي شوهر
 • 5- روحيه تعقل، تدبير و مشورت خواهي در مرد و پرهيز از رفتارها و تصميم هاي احساسي و عجولانه
 • 6- ايمان و باورها و رفتارهاي اعتقادي: انسان ترس دارد از كسي كه از خدا نمي ترسد.
 • 7- پرهيز از رفتارهايي مثل رفيق بازي و رفتارهاي ناهنجار (اعتياد)
 • ٨- عيب پوشي و رازداري

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب سیزدهم موفق به حضور درجلسه نشدم.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب چهاردهم: 3/6/1389: موضوع: مشورت

امام حسن مجتبي عليه السلام فرمودند: هيچ گروهي به مشورت با يكديگر نپرداختند مگر اينكه به رشد و كمال رسيدند.

يكي از آسيبهاي خانواده مشورت نكردن است.

يكي از بايدهاي زندگي مشترك به خصوص در ابتداي زمان عقد، انتخاب حَكَم (داور مورد قبول طرفين) است كه مانع بسياري از جرو بحث ها مي شود.

چرا مشورت نمي كنيم؟

الف- غرور  ب- جهل و غفلت  ج- ترس

پيامدهاي مثبت مشورت كردن

1)      مانع هلاكت

2)      بهترين پشتيبان

3)      مانع لغزش و پشيماني

همنشين خوب بهتر از تنهايي و تنهايي بهتر از همنشين بد است.

آنهاييكه بيشتر مشورت مي كنند كمتر خطا مي كنند و آنهاييكه كمتر مشورت مي كنند بيشتر خطا مي كنند.

4)      ستايش مردم و عدم سرزنش مردم

امام موسي كاظم عليه السلام فرمودند: اگر كسي مشورت كند اگر كارش را درست انجام دهد مردم او را ستايش مي كنند و اگر نه محذورش مي دارند.

ويژگي هاي يك مشاور خوب (با صلاحيت):

1-     تقوا

امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: با كساني مشورت كن كه از خدا مي ترسند تا راه درست را بيابي.

تقوا به انسان نور و فرقان (قدرت جدايي حق و باطل) مي دهد راه خروج از بن بست را خدا به انسان با تقوا نشان مي دهد. انسان با تقوا احساس مسئوليت مي كند. حداقلش اين است كه انسان با تقوا براي شما دعا مي كند.

2-     عقل

3-     تجربه

4-     خيرخواهي و دلسوزي

چند نكته:

1)      مشورت راي اكثريت نيست.

2)      پدر و مادر هم گاهي ممكن است اشتباه كنند.

3)      در مشورت به دنبال تاييد نباشيد.

4)      هميشه مشورت مقدم بر استخاره است.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي فرمايند: از عاقل راهنمايي بخواه و عمل كن كه اگر مخالفت كني پشيمان مي شوي.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب پانزدهم: 4/6/1389: موضوع: سردي و كسالت

چگونه زندگي شاد و پرنشاطي داشته باشيم؟

1)      توجه به داشته ها

هر هستي انسان را خوشحال مي كند و هر نيستي انسان را ناراحت مي كند.

هر روز صبح داشته هايتان را مرور كنيد مواردي مانند سلامتي، سرپناه، امنيت و ...

توجه به داشته ها روحيه سپاسگذاري را در انسان تقويت مي كند.

اگر مي خواهيد فرزندانتان سپاسگذار زحمات شما باشند با خانواده هاي فقير رفت و آمد داشته باشيد.

2)      عدم مقايسه زندگي خود با ديگران

مقايسه و تبعيض باعث حسادت مي شود.

امام علي عليه السلام فرمودند: كمترين لذت را از زندگي انسان حسود مي برد.

استاد حورايي در مشاوره دختر خانمي كه خودش را در مقايسه با ديگران زيبا نمي دانست و اين امر زندگي او را دچار بحران نموده بود چهار نكته گفته اند كه عبارتند از:

الف) اموري را با ديگران مقايسه كن كه خدا به آن نمره مي دهد نه مردم.

ب) دوستاني را انتخاب كن كه به امور ارزشمند بها مي دهند

ج) پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم فرمود: در امور مادي به پايين تر از خود و در امور معنوي به بالاتر از خودت نگاه كن

د) آنچه بايد تغيير كند نگرش و طرز تفكر ماست.

3)      شوخ طبعي، تفريح و هيجان مثبت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم: مومن شاد و با نشاط و منافق اخمو و عصباني است

4)      اخلاص و بي توقعي

هر كس پرتوقع تر است شادماني او كمتر و هر كس كم توقع تر است شادماني او بيشتر است.

ريشه زودرنجي، پرتوقعي است. براي درمان حساسيت و زودرنجي توقع را بايد از بين برد و براي از بين بردن توقع بايد كار را براي خدا انجام داد.

5)      احترام و رعايت حرمت يكديگر

6)      خوش بيني و حسن ظن و گمان مثبت

دلايل سوءظن و بدگماني

الف) الگو پذيري از والدين

ب) آلودگي خود

---------------------------------------------------------------------------------------------

شب شانزدهم: 5/6/1389: موضوع: سردي و كسالت (ادامه)

دلايل سوءظن و بدگماني (ادامه)

ج) ازدواج هايي كه با دوستي دختر و پسر شكل مي گيرد.

د) علاقه ها، وابستگيهاي افراطي و ترس از دست دادن

ه) تحريكات و القائات منفي اطرافيان

درمان سوء ظن

الف) حمل بر صحت

ب) تقويت ايمان: انسان مومن خوش گمان است

ج) بي توجهي به حرف و خبر ديگران

د) سوال كردن به جاي تحليل ها و نتيجه گيريهاي ذهني

ه) كنجكاوي و تجسس و پيگيري نكردن

چگونه زندگي شاد و پرنشاطي داشته باشيم؟ (ادامه)

1)      پرهيز از گناه

بازتاب خطاها و گناهان در زندگي باعث حزن و اندوه مي شود.

2)      زندگي در لحظه (زمان حال): انسانهاي پرغصه يا در زمان گذشته سير مي كنند يا نگران آينده اند.

3)      تغافل (خود را به نديدن يا نشنيدن زدن)

در بحث تربيت فرزند همراه تفافل بايستي تدبير هم باشد.

امام علي عليه السلام مي فرمايند: هر كس از بسياري از چيزها تغافل نكند گوارايي زندگي را از دست خواهد داد.

4)      تبسم و تلقين مثبت شادماني

---------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 15 بازدید