مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران

با توجه به ارتباطی که با مجتمع فنی و حرفه ای مرکزی در تابستان 86 داشتم و آشنایی با سرکار خانم مهندس محسنی، ایشان از من خواستند که درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت را برای دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته فناوری اطلاعات مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در ترم مهر همان سال تدریس نمایم.

این اولین سالی بود که در این رشته و مقطع دانشجو جذب کرده بودند و تعداد دانشجویان کلاس 4 نفر بود که همیشه هم 2 نفر غایب بودند. کلاس به این خلوتی واقعا سخت و کسل کننده بود. آخر سر هم 2 نفر افتادند و من دیگر در آنجا تدریس نکردم.

/ 0 نظر / 11 بازدید