این روزها دانشگاه

این هفته از شنبه تا پنج شنبه موسسه تعطیل بود یعنی همه کارمندان در مرخصی استحقاقی اجباری هستند. داخل ساختمان در حال رنگ آمیزی است. زیرزمین کنار مسجد اجاره شده و چندین کلاس و آزمایشگاه در آن ساخته شده که با توجه به سقف بلند آن و رنگ روشن آنها خوب و مناسب به نظر می رسد. اتاق اعضای هیئت علمی هم قرار است از کلاس 9 به 7 منتقل شود و کلاس 9 یک سایت جدید کامپیوتر گردد.

این هفته انتخاب رشته دانشجویان ورودی کارشناسی ناپیوسته بود که مراجعان حضوری و تلفنی زیادی با تعطیلی دانشگاه مواجه شدند. من روزهای فرد در دانشگاه بودم و در کنار کارهای عادی بخشی از این مراجعات را پاسخگویی کردم.

از شنبه 13 شهریور هم دانشجویان ارشد رشته کنترل برای ثبت نام مراجعه خواهند کرد.

یک رشته جدید هم امسال به موسسه داده شده است که کارشناسی ناپیوسته کنترل گرایش فرایند می باشد. مجموعه امکانات موسسه برای تحصیل دانشجویان مناسب است و شاید بزرگترین نیاز موسسه، تبلیغات موثر و مدیریت تمام وقت باشد.

/ 2 نظر / 18 بازدید

باز آيد بوي ماه و مدرسه خدا قوت استاد [گل]

سلام استاد کارشناسی پیوسته کنترل چه زمانی انتخاب واحد داره؟