دانشجو و دانشگاه غیر انتفاعی

یکی از اقدامات سالهای اخیر در عرصه وزارت علوم، راه اندازی دانشگاهها یا به عبارتی موسسات غیرانتفاعی غیر دولتی و رشد سریع این دانشگاهها به خصوص در شهرستان مشهد بوده است. در این دانشگاهها دانشجویان از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه می شوند ولی مشابه دانشگاه آزاد شهریه ثابت و متغیر دارند ولی هزینه های آن کمتر از دانشگاه آزاد و بیشتر از دانشگاه پیام نور می باشد.

به هرحال با توجه به اینکه دانشجویان در این دانشگاهها برای واحدهای انتخابی پول پرداخت می کنند انتظار می رود نسبت به حق خود انتظار آموزش کامل و مناسب را داشته باشند اما یکی دو هفته در شروع ترم و یکی دو هفته در پایان ترم و در ترمهای دوم قبل و بعد عید کلاسها را حضور نمی یابند و یا اینکه تعطیل می کنند!

یکی از نکات منفی دیگری که در این دانشگاهها و در بین برخی دانشجویان رواج دارد توقع از اساتید برای دادن نمره اضافی، بردن نمره ها بر روی نمودار، دادن نمره قبولی و در صورت رد شدن حد اکثر نمره ردی (9.75) بدون ضابطه می باشد که نیازمند فرهنگسازی در بین دانشجویان و اقدام مناسب و هماهنگ اساتید برای برخورد با این مساله می باشد.

همچنین باید این گونه دانشگاهها در توسعه امکانات مورد نیاز دانشجویان، نظیر تامین اساتید هیئت علمی به تعداد لازم، آزمایشگاهها، کارگاهها و سایتها و دسترسی به اینترنت و ... اقدامات مناسب را انجام دهند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
حسینی

با سلام استاد چه وبلاگ ساده ای من میخواستم از روش برای سایتم مدل بردارم ولی مطالبش خیل جالب بود ممنون.