پژوهش و نوآوری

حدود یک هفته است که موضوعات مورد نظر اساتید جهت انجام پروژه های پایانی نرم افزار و سخت افزار، اعلام گردیده است که با توجه به ماهیت علمی کاربردی دانشگاه، سعی شده بیشتر پروژه ها اجرایی باشد تا نمونه کار مناسبی برای آشنایی با نیاز بازار فراهم گردد. همچنین به جنبه نوآوری و پژوهش نیز توجه شده است تا بروز استعدادهای دانشجویان را در بر داشته باشد.

دانشجویان ترم آخر در فرصت باقیمانده تا حذف و اضافه می توانند با استادان رایزنی کرده و به توافق برسند.

لیست عناوین پروژه های تعریف شده من در این آدرس قابل مشاهده است:

http://roozgozar.persianblog.ir/page/projectlists

/ 0 نظر / 6 بازدید