همکاری با شرکت خدمات پشتیبانی نیرو

بعد از قطع پروژه توانیر، من دو ماه دیگر با آن شرکت همکاری کردم و نتایج آن پروژه را که در قالب 12 مجلد بود به صورت فایل PDF تحویل دادیم.

کمتر از دو هفته پس از آن بنا به درخواست مدیر عامل شرکت خدمات پشتیبانی نیرو در آذرماه 1381 همکاری خود را با این شرکت آغاز نمودم. در این شرکت در پستهای دفتر برنامه ریزی و آموزش و امور مهندسی فروش و بازاریابی فعالیت داشتم.

شرکت خدمات پشتیبانی نیرو یک شرکت فعال انفورماتیکی در شهر مشهد است که عمده فعالیت آن تولید و پشتیبانی نرم افزارهای اداری و جزو شرکتهای ممتاز شرق کشور می باشد.

از همکاران خوبم در این شرکت آقایان مهندس غلامرضا دیده ور، مرتضی کسائیان، کیان یزدیان، شاهرخ حسین زاده، هوشنگ نصرت پناه، محمدرضا شهابی، محمدرضا شاهین، محمد محمودی، محمدرضا کارگر، محمد مشرقی، عباس صابری، فرشید فریدونی، حمید حقانی، علیرضا اعلمی و سید مجتبی تقوی را می توانم نام ببرم و از همکاری صمیمانه ایشان در مدت فعالیت در شرکت تشکر می کنم و برایشان آرزوی توفیق الهی دارم.

از آذر ماه 1386 ارتباطم با شرکت از فعالیت مستقیم و تمام وقت به صورت فعالیت پاره وقت و به صورت مشاور تغییر پذیرفت که هم اکنون نیز ادامه دارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید