اتفاقی تازه

این روزها خبر اتفاق مهمی برایم آمده است که نیاز به گذراندن مراحل متعددی دارد تا قطعی شود. امیدوارم آنچه در آینده قطعیت پیدا می کند را شایسته باشم و بتوانم از آن سربلند بیرون آیم.

به دعای خیر همه شما عزیزان نیازمندم و در فرصت مقتضی در مورد آن بیشتر خواهم نوشت.

/ 6 نظر / 19 بازدید

دعا میکنم براتون موفق باشید

غولومی

استاد ... هه هه هه... چه خبر از خبر جدید... آی... واستون دعا کنم!! ه ه ه هههههههه!!

فرشته

انشالاه اگر مصلحت خدا درش باشه قطعي ميشه...شما هم ازش سربلند بيرون مياييد

غولومی فضول

حالا استاد جون از نتیجه خبر .. چه خبر چی شد

بی پناه

دعا میکنم هیچوقت این خبر خوش به شما نرسه.