کمترین نمره

کمترین نمره ای که در طول 19 سال تحصیل گرفتم مربوط به درس مدارهای الکتریکی 1 و درست در همان ترم سوم دوره کارشناسی که در مطلب قبلی توضیح دادم به دست آمد.

استاد درس آقای مهندس شهردار بود و برگه های امتحان میان ترم و پایان ترم را در آخر ترم با هم تصحیح کرد. من که امتحانم را خراب کرده بودم برای گرفتن برگه نرفتم. یکی از دوستانم زنگ زد که درس را افتادی بیا برگه ات را ببین.

با اصرار او از خوابگاه به دانشگاه رفتم. فاصله خوابگاه تا دانشکده حدود 10 دقیقه پیاده روی داشت.

برگه میان ترم را پس از بررسی و تایید استاد 11.5 و پایان ترم را 8 شده بودم. میانگین هم که می گرفتم می شد 9.75 یعنی برای اولین بار در طول تحصیل می افتادم.

اما استاد ما تصمیم گرفت از بین نمره میان ترم و پایان ترم هر کدام که بیشتر باشد را در نظر بگیرد و این نمره 11.5 کمترین نمره دوران تحصیل من شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید