مشورت

یکی از مهمترین نشانه های انسان عاقل مشورت کردن است. به خصوص در مواقعی که انسان می خواهد تصمیمهای بزرگ در زندگی خود بگیرد بایستی حتما از دانش و تجربه دیگران بهره جوید. چه بسا عدم آگاهی، شایعات، شرایط محیطی، شرایط روحی، حب و بغض نسبت به دیگران و بسیاری مسایل دیگر ما را به اخذ تصمیمی هدایت کند که صحیح نباشد و بعدا موجب آسیب، پشیمانی و از دست رفتن فرصتها شود.

در ادامه به برخی از نکات مرتبط با مشورت از جلسات استاد حورایی اشاره می کنم:

امتیازات فوق العاده مشورت: 1- مانع هلاکت و نابودی است. 2- بهترین حامی و پشتیبان است. 3- مانع پشیمانی است. 4- موفقیت. 5- ستایش مردم و عدم سرزنش دیگران. 6- مبارکی و فرخندگی. 7- امداد الهی. 8- از بین رفتن خودرایی در انسان. 9- مانع حسد ورزی دیگران. 10- نشانه احترام به دیگران.

با چه کسانی مشورت نکنیم: 1. ترسو 2. بخیل 3. حریص 4. احمق

با چه کسانی مشورت کنیم: با فرد خداترس، عاقل و خیرخواه مشورت کنید.

/ 6 نظر / 14 بازدید

سلام بخش هایی از خلاصه های عدالتیان رو خوندم مفید بود

سئوال؟ چه چیز شما رو خوشحال و چه چیز ناراحتتون میکنه؟

هر وقت بتونم برای دیگران مفید باشم دستی رو بگیرم شدم

از دیار گمنامان

وآن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید,زندگی در لب هایتان جاری شود...و صدا موسیقی دلنوازی ست که بدان اوقات گذرانید و دل خوش دارید......اما به ترنم این گفتار پیوسته نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد , که تفکر شاهین ملکوت است ودر قفس کلام , بال های خودرا شاید که بگشاید , اما پرواز نتواند......هرچی ملت خوشحال کنه ماروهم خوشحال می کنه ...ای کاش هر چی کودکان یتیم آواره رو خوشحال کنه ملتم خوشحال کنه ...اگه ما بلد باشیم چه جور خوشحال شیم دیگه چیزی نمی مونه که باعث ناراحتی شه.......دلم تنگ است..دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است...صدایم خیس و بارانی است ...نمی دانم چرا در قلب من پائیز طولانی است............

حسین.ر

مطا لبتان خواندنی است . خدا حفظت کنه.

سلام شما همیشه یکی از گزینه های عالی مشورت بودین که همه جوانب در نظر می گرفتین توصیه می کنم در یک دفتر مشاوره ازدواج هم حتما فعالیت کنید