پایان نامه کارشناسی

پروژه پایان نامه دوره کارشناسی نرم افزار را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه دوست و همکلاسی عزیزم آقای مهدی سیروس نجف آبادی با هم برداشتیم. موضوع آن عبارت بود از بررسی انواع روشهای جستجو و فشرده سازی و انجام جستجو در یک فایل فشرده شده با استفاده از بهترین روش جستجو و فشرده سازی.

اما زمان دفاع از پایان نامه عنوان گردید که هر پروژه مربوط به یک نفر باید باشد و لذا بررسی انواع روشهای جستجو را دوستم برداشت و بررسی انواع روشهای فشرده سازی را من برداشتم اما قست آخر -انجام جستجو در یک فایل فشرده شده- که کار عملی پروژه ما بود در هر دو پایان نامه گنجانده شد.

استاد راهنمای پروژه ام آقای دکتر محمدرضا رزازی و استاد دفاع آقای دکتر بابک صادقیان بودند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهدی سیروس نجف آبادی

سلام مهدی جان، یادش بخیر. ایکاش یکبار دیگر آن دوران خوش تکرار می شد. بدون اغراق باید بگویم که یکی از بیاد ماندنی ترین دوستانم شما و یکی از بهترین دوران زندگی من، زمانی بود که با شما در خوابگاه فیض دانشگاه امیرکبیر زندگی می کردم.