موسسه آموزش عالی بهار

در مهر ماه 1386 بنا به درخواست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی بهار به مدت یک ترم یک گروه درس مهندسی نرم افزار دوره کارشناسی ناپیوسته را تدریس کردم که به علت مشغله کاری در ترمهای بعد از آن از ادامه همکاری با آن موسسه انصراف دادم.

به هر حال خاطره خوبی بود. در این درس از ابزارهای کمکی مهندسی نرم افزار، نرم افزار ORACLE DESIGNER را آموزش دادم.

/ 0 نظر / 6 بازدید