دانش جو

دانشگاه محلی است برای تعلیم کسانی که دوره دانش آموزی را طی کرده اند و آمادگی لازم برای به دست آوردن علوم جدید را کسب کرده اند.

اما متاسفانه به نظر می رسد که تا پایان دوره کاردانی و حتی کارشناسی، دانشجویان! ما هنوز فقط مانند دانش آموزان رفتار می کنند و غیر از کلاس آمدن و امتحان دادن، به دنبال استفاده از فرصتهای موجود در دانشگاه نیستند.

البته نظام آموزشی و امکانات موجود هم در این زمینه بی تاثیر نیستند اما فردی که دانش جو باشد از کمترین ها نیز بایستی بیشترین بهره را ببرد.

امید که همه ما از این فرصتهای هر چند محدود استفاده ببریم.

چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند

سنگ ... پس از رها کردن! حرف ... پس از گفتن! موقعیت... پس از پایان یافتن! و زمان ... پس از گذشتن

/ 0 نظر / 7 بازدید