خانه تکانی

یکی از رسوم و آداب خوب ایرانیان در آخر سال نظافت و تمیز کردن اساسی منزل است که به همین جهت به آن خانه تکانی می گویند. در این ایام تمام گوشه های منزل از داخل یک کمد تا سقف تمیز می شود، وسایل اضافه در صورت قابل استفاده بودن به مستحق داده می شود و در غیر این صورت دور ریخته می شود و تمام اعضای خانواده با کمک هم تمیزی و شادابی و نشاط را به منزل می آورند.

این در کنار هم بودن اعضای خانواده یکی از بهانه ها و جلوه های این مراسم است و متاسفانه بعضی با فراموش کردن آن صرفا به تمیز شدن می اندیشند و به جای بودن در کنار خانواده، دیگرانی را به اسن کارگر و ... به خدمت می گیرند.

به یاد داشته باشیم که با خانواده بودن بهتر است از برای خانواده خیلی کارها کردن

/ 0 نظر / 16 بازدید