هدف و تصمیم

اگر به کارهای روزمره خود بنگریم، اگر به فعالیتهایی که در یکی دو سال قبل داشته ایم نگاه موشکافانه ای داشته باشیم این سول را از خود باید بپرسیم که آیا در این مدت زمان مورد بررسی واقعا به صورت هدف دار زندگی کرده ایم یا اینکه فقط عمرمان را سپری کرده ایم. دقت کنید کسی که کار هدف دار انجام می دهد انسان عجیب و فوق العاده ای نیست.

برادر، دوست، و یا هر همنشین و مجاور انسان که کارهای مشابه و یکسانی انجام می دهند ممکن است یکی کارش با هدف باشد و دیگری خیر.

انسانی که برای خودش هدف گذاری کند برای رسیدن به هدفش تصمیم می گیرد و برای اجرای تصمیماتش تلاش فکری و جسمی انجام می دهد. امیدوار و فعال است و دچار افسردگی نمی شود.

امشب شب 23 رمضان و شب قدر است باید تصمیم های بزرگی امشب بگیریم پس تا وقت هست هدف ها را مشخص کنیم و برای تصمیم گیری آماده شویم.

/ 1 نظر / 19 بازدید
دانشجو

سلام. می گم استاد عزیز طرح هدفمند کردن زندگی رو هم شما پایه ریزی کردین امشب دیگه . از فردا نفس به مقدار کافی ، خواب ، ...