خلاقیت

شنیده ایم که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. شاید این را هم گفته باشند که خداوند آفریننده و خالق است و خلق کردن را دوست دارد.

آنچه مورد نظر ما از این نکته است خلاقیت است که موجب پیشرفت یک فرد و جامعه می شود و البته لازمه زندگی انسان است.

کسانی که قوه خلاقیت شان را به کار نمی گیرند کسل می شوند و هیجانهای درونی خود را از راههای غیر صحیح و یا وقت تلف کن (مثل بازی های رایانه ای) پاسخ می دهند.

خداوند در وجود هر انسانی، استعدادهای لازم برای رشد و تکامل در زندگی مادی و معنوی را قرار داده است و این ما هستیم که بایستی در خودمان و اطرافیان و جامعه مان به دنبال شکوفایی این استعدادها باشیم.

/ 1 نظر / 16 بازدید
رعنا اردکانیان

سلام استاد ، خیلی به یادتون هستم ، در شرکت تبرک یگ گروه شدیم که داریم بسته ی نرم افزاری کارخونه را درست میکنیم و این روز ها ، کلمه به کلمه از سخنان شما در کلاس مهندسی و آز مهندسی را یادآور میشم ، هرچند که اون زمان غرور اجازه ی استفاده کامل از اطلاعات خوب شما را به من نداد اما همان اندک قطره دانشی که از کتاب اطلاعات شما آموختم ، اکنون راهگشایی است در روند کارم در شرکت. ای کاش دانشجوها قدر این لحظات خوب را بدونند .... روزگارتان خوش ، ایام به کام و خیر ره پیشه تان باشد