ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ های 6 الی 8 خرداد ماه 1393 توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و دانشگاه صنعتی شاهرود در شاهرود برگزار شد.

در این کنفرانس دو مقاله به زبان فارسی از من پذیرفته شد :

1- تحلیل چندمقیاسه تصاویر عمق با استفاده از تبدیل فاصله شعاعی مبتنی بر Lifting Scheme تحت نظر استاد ارجمند آقای دکتر احد هراتی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2- رمزنگاری نوین کلمات با الگوریتم‌های تاریخی ریاضی با همکاری دوست و برادر عزیزم استاد ارجمند دکتر سیدکمال الدین موسوی مشهدی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران

اطلاعات بیشتر در آدرس http://khorasan.ac.ir/aghaee

/ 0 نظر / 33 بازدید