عید سعید قربان

عید سعید قربان را به همه مومنان و متوکلان تبریک عرض می کنم. این روز نمادی است بر قربانی کردن هرچه تعلق خاطر به غیر حق. اگر آرامش می طلبیم باید به سرچشمه آرامش متصل شویم و در این راه ابرهای کورکننده و زنجیرهای نگهدارنده را باید به تسلط درآوریم. خداوندا ما را نیرویی بخش که تعلق خاطر از آنچه غیر توست برداریم و نیتی بخش که هرچه می کنیم برای تو باشد. آمین

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش        بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

/ 0 نظر / 11 بازدید