دوران جاهلیت مدرن

در دوران جاهلیت بت می پرستیدند یعنی به خدای مخفی از چشم ظاهر ایمان نداشتند و او را باور نمی کردند. پیامبر عزیزمان آمد و تبلیغ کرد و آگاهی داد و جان خود و اهل بیتش را فدا کرد که انسان ها به غیب ایمان آورند و خدا را باور کنند و با ایمان به او زندگی دنیا و آخرت خود را مدیریت کنند.

در دوران جاهلیت به خاطر ترس از فقر فرزندانشان را می کشتند و خداوند در قرآن مجید فرمود از ترس فقر فرزندان خود را نکشید ما آنها و شما را روزی می دهیم.

امروزه از ترس فقر فرزند نمی آورند... !!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
دانشجو

اقای دکتر خانواده های بی بضاعتر تعداد فرزندان بیشتری دارند و خانواده های مرفه تعداد کمتری امروزه از ترس فقر فرزند نمی آورند.. اگر این نظر شما درست باشد باز هم بت پرستی نیست حکومتی که نمیتواند هزینه درمان نوزادان بیمار را از پدر و مادرشان میگیرد و حق خود را ادا نمیکند این حق را نیز ندارد درباره تعداد فرزندان خانواده تصمیم بگیرد