نه گفتن را بیاموزیم

یکی از مواردی که ضرورت دارد در بعضی مواقع آدمی آن را به کار گیرد "هنر نه گفتن" می باشد.

ترم سوم کارشناسی با چند نفر از هم رشته ای ها در خوابگاه هم اتاق شدیم. رابطه خوب و صمیمی داشتیم ولی به علت زیاده روی در سرگرمی های معمول خوابگاه آخر ترم با افت معدل مواجه شدم که معدل آن ترم من تا عدد 15.17 افت کرد.

برای جبران این افتضاح تصمیم گرفتم ترم چهارم هم اتاقی هایم را عوض کنم. با اعلام این تصمیم دلخوری زیادی پیش آمد و اصرار بر جلوگیری از این تصمیم که موفقیتی برای دوستان حاصل نشد و نتیجه این تصمیم معدل 18.25 برای ترم چهارم بود.

هم اکنون نیز با آن دوستان ارتباط خوبی دارم و آن دلخوری هم فراموش شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید